Achtergestelde lening

26/10/2011 Categorie: Lenen

Er zijn vandaag de dag zeer veel verschillende leningen op de markt. Sterker nog, er bestaan inmiddels zelfs zoveel leningen dat het voor nieuwe kredietnemers nagenoeg onbegonnen werk is geworden om zelf uit te zoeken welke lening voor hun nu al dan niet geschikt is. Tussen het aanbod aan leningen vinden we ook verschillende bijzondere kredietvormen terug. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is een lening waarbij de kredietinstelling of de bank die de lening verstrekt in geval van faillissement wordt achtergesteld. Dit wil zeggen dat ze in de rij van schuldeisers pas als één van de laatste hun geld terug zullen zien. Het spreekt voor zich dat dit een aanzienlijk risico met zich meebrengt. In dit artikel vertellen we je graag meer over het verloop en de mogelijkheden van de achtergestelde lening.

Wat is een achtergestelde lening?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is een achtergestelde lening eigenlijk een gewone lening die toegekend kan worden met als enige uitzondering dat de kredietverstrekker in dit geval wordt achtergesteld. Wanneer het bedrijf waaraan de achtergestelde lening wordt verstrekt met andere woorden op de fles gaat wil dit zeggen dat alle schuldeisers er om zullen staan te springen om hun bedrag in te vorderen. In het rijtje van schuldeisers zal de kredietverstrekker van de achtergestelde lening echter als één van de laatste een claim kunnen leggen op het aan hem verschuldigde bedrag. Het spreekt voor zich dat de financiële instelling hierdoor een aanzienlijk risico loopt dat zich zal vertalen in een hogere kostprijs. De kredietverstrekker heeft in dit geval wel als voordeel dat hij geen belasting dient te betalen over de kosten die aangerekend worden voor het verstrekken van de lening. Op deze manier wil men toch proberen om banken te stimuleren om het verstrekken van een achtergestelde lening mogelijk te maken.

Een achtergestelde lening voor bedrijven

Een achtergestelde lening is een lening die doorgaans enkel en alleen wordt afgesloten voor bedrijven. Een achtergestelde lening kan verstrekt worden door een bank of andere financiële instelling met als doel om een bepaalde investering of kost te financieren. Voor bepaalde investeringen kan financial leasing bijzonder interessant zijn. Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald loopt de bank die de lening verstrekt een bepaald risico en dat risico vertaalt zich in een zeer aanzienlijke rente. Wanneer je met andere woorden op zoek bent naar een zo goedkoop mogelijke lening kunnen we je nu al zeggen dat je de achtergestelde lening beter gewoon vergeet. In bepaalde gevallen vereist de financiële instelling trouwens ook dat er één van de aandeelhouders in de zaak stapt middels een achtergestelde lening. Dit schept vertrouwen en geeft een duidelijk signaal naar de bank dat het jullie menens is. Voor het toegekend krijgen van een achtergestelde lening volstaat het om de nodige financiële cijfers voor te leggen van het bedrijf. Denk hierbij dan vooral aan de omzet die wordt gerealiseerd en de winst of het verlies dat wordt gemaakt.

Een achtergestelde lening voor particulieren?

Het werd eerder in dit artikel eigenlijk reeds aangegeven, maar een achtergestelde lening wordt nooit aan particulieren verstrekt. Het risico dat de bank loopt zou in dit geval immers veel te groot zijn. Wanneer je niet in staat bent om het geleende bedrag middels een achtergestelde lening terug te betalen zou de bank immers nooit haar geld zien en dat is natuurlijk een risico dat men absoluut niet wil nemen. Wil je met andere woorden een beroep doen op een achtergestelde lening, dan zal je deze hoe dan ook moeten afsluiten als bedrijf en niet als particulier.