Aflossingsvrije hypotheek

23/07/2011 Categorie: Hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een vorm van hypothecaire lening waarbij er, zoals de naam reeds doet vermoeden, niet van het door jou geleende bedrag afgelost wordt. In plaats daarvan wordt er maandelijks een bepaalde hoeveelheid rente betaald tot op de dag dat de hypothecaire lening dient afbetaald te zijn. Het is eveneens mogelijk om eerst enkele jaren rente te betalen over het geleende bedrag, en pas daarna te beginnen met een maandelijkse afbetaling. In dit artikel vertellen we je graag meer over de werking en de voor- en nadelen van een aflossingsvrije hypotheek.

Waarom een aflossingsvrije hypotheek?

Heel vaak wordt een aflossingsvrije hypotheek omwille van de verkeerde reden afgesloten. Mensen horen het woordje “aflossingsvrij” en meteen gaat men denken dat men een gratis huis kan kopen. De realiteit is echter helemaal anders. Natuurlijk ligt de maandlast aanzienlijk lager dan bij een gewone hypothecaire lening, maar het bedrag dat je hebt geleend blijft dan ook onaangeroerd staan. De rente die je moet betalen maakt het voor jonge koppels in eerste instantie veel eenvoudiger om een eigen huis aan te kunnen kopen, maar men moet er ten allen tijde rekening mee blijven houden dat het geleende bedrag op een bepaalde dag afbetaald moet worden, en dan hebben we het nog niet gehad over de kosten die aangerekend worden op zo’n aflossingsvrije hypotheek.

De rente op een aflossingsvrije hypotheek

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek dus niet afgelost van het door jou geleende bedrag. Toch dien je maandelijks een bepaald bedrag te betalen. Dit bedrag is niets meer of minder dan de rente die wordt berekend op het door jou geleende bedrag. Vergelijk deze rente met een klassieke hypotheek en je zal merken dat ze bij een aflossingsvrije hypotheek een flink stuk duurder is. Doordat er van het geleende bedrag niet wordt afgelost ben je als kredietnemer eveneens niet beschermd tegen eventuele verhogingen van de rente. Hierdoor kan de uiteindelijke kostprijs van je hypothecaire lening met andere woorden nog aanzienlijk de hoogte in gejaagd worden.

Levenslange hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek wordt binnen de financiële wereld ook wel eens een levenslange hypotheek genoemd. Daar er niet van het bedrag wordt afgelost kan de uiterste datum van afbetaling heel ver in de toekomst liggen. Het spreekt voor zich dat er wel doorgaans een maximum termijn van 30 jaar wordt gehanteerd, maar in theorie zou het zelfs mogelijk zijn om de hypothecaire lening over een langere termijn af te kunnen sluiten.

Omzetten van een aflossingsvrije hypotheek

Wanneer je op een bepaald ogenblik wel wenst te beginnen met afbetalen van het door jou geleende bedrag voor je hypotheek is het mogelijk om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een andere hypotheekvorm. Hierbij dien je wel rekening te houden met de inhoud van de kredietovereenkomst. Wanneer deze overeenkomst het aanpassen van het contract uitsluit zit je er helaas aan vast. In dit geval kan je enkel en alleen de hypotheek overdragen door het contract te ontbinden en een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Voor de ontbinding van de overeenkomst zal in dit geval door de bank doorgaans een aanzienlijke kost in rekening worden gebracht. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.