Autoverhuur zonder creditcard

06/11/2011 Categorie: Creditcard

Iedereen heeft er waarschijnlijk wel al eens voor gekozen om een auto te huren. Misschien was dat tijdens je vakantie of wie weet wel op een ogenblik dat je eigen auto voor reparatie in de garage stond. Hoe dan ook zal je gemerkt hebben dat er voor het huren van een auto steeds verzocht wordt om drie documenten. Enerzijds is er de identiteitskaart van de bestuurder, maar daarnaast natuurlijk ook het rijbewijs en tot slot een creditcard. De eerste twee documenten vormen doorgaans geen probleem, maar helaas beschikt nog lang niet iedereen over een creditcard. De vraag is in dat geval of er dan nog wel mogelijkheden zijn om een auto te huren? We vertellen je in dit artikel graag meer over autoverhuur zonder creditcard.

Waarom een creditcard bij autoverhuur?

Het spreekt voor zich dat het autoverhuurbedrijf een bepaalde zekerheid wil hebben wanneer het aankomt op het uitlenen van hun auto’s. Het uitlenen van een auto brengt immers altijd als risico met zich mee dat er schade kan ontstaan aan de auto en / of dat de auto zelfs wordt gestolen. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken wordt er doorgaans verzocht om de gegevens van je creditcard op te geven bij ondertekening van de huurovereenkomst. Hierdoor wordt aan het verhuurbedrijf ook meteen het recht gegeven om, wanneer er sprake is van schade of diefstal, een bepaald bedrag van de creditcard af te schrijven. Hierdoor beschikt het verhuurbedrijf altijd over een bepaalde waarborg waardoor de kostprijs voor het daadwerkelijk huren van de auto laag gehouden kan worden. Moest men immers het risico moeten incalculeren in de kostprijs van de huur, dan zou niemand waarschijnlijk nog in staat zijn om tijdens zijn vakantie een auto te huren.

Autoverhuur zonder creditcard, kan het wel?

Goed, we weten nu inmiddels waarom er een creditcard wordt gevraagd om een huurovereenkomst te bevestigen, maar is het ook mogelijk om een auto te huren zonder dat er gegevens van een creditcard worden gevraagd? In principe niet. Wanneer je naar alle verschillende autoverhuurbedrijven gaat kijken zal je zien dat er zo goed als altijd wordt gevraagd om gegevens van een creditcard op te geven. Zeker wanneer je online de huur wil bevestigen zal je een creditcard absoluut nodig hebben.

Er zijn echter bepaalde verhuurbedrijven die er voor hebben gekozen om ook op een andere manier een waarborg te vragen, net zo als bij een autolening. Veelal dient dit dan te gebeuren door middel van een eenmalige storting. Er wordt dan bijvoorbeeld een waarborg gevraagd van 500 à 1000 euro (afhankelijk van de auto die gehuurd wordt) bovenop het bedrag dat je sowieso reeds moet betalen voor de huur van de auto. Op deze manier beschikt het verhuurbedrijf toch over een bepaalde zekerheid. Alle eventuele schade zal dan met andere woorden afgehouden worden van de gestorte waarborg. Wanneer deze niet voldoende dekkend is zal de resterende kostprijs achteraf nog in rekening worden gebracht.

Conclusie

Autoverhuur zonder creditcard is dus in principe wel mogelijk, maar we moeten toegeven dat het aantal bedrijven dat hieraan meewerkt zeer schaars is. Vooral wanneer je als buitenlander een beroep wenst te doen op een buitenlands verhuurbedrijf zonder internationale vestigingen is het betalen met creditcard vaak de enige mogelijkheid. Beschik je niet over deze mogelijkheid, dan zal je een beroep moeten doen op een ander verhuurbedrijf waarbij de kans groot is dat de kostprijs voor de huur van de auto aanzienlijk hoger ligt.