Autoverzekering

06/08/2011 Categorie: Verzekering

Iedere auto die de weg opgaat dient binnen de Europese Unie (net als in andere landen daarbuiten) verplicht te beschikken over een zogenaamde WA-verzekering. De autoverzekering bestaat doorgaans uit verschillende dekkingen, maar enkel de dekking tegen schade aan derden is verplicht. Nog steeds komt het maar wat vaak voor dat mensen zich zonder verzekering op de openbare weg begeven. In principe is dit natuurlijk mogelijk, maar je dient er rekening mee te houden dat de politie bij een controle, en wanneer je niet over een WA-verzekering beschikt, het recht heeft om je de toegang tot de openbare weg te ontzeggen tot op het ogenblik dat je kan aantonen in het bezit te zijn van een gepaste verzekering. We vertellen je in dit artikel graag meer over de autoverzekering.

Verplicht

Zoals in de inleiding reeds stond te lezen dient iedere eigenaar van een auto die zich op de openbare weg begeeft verplicht in het bezit te zijn van een WA-verzekering. De reden hiervoor is in principe vrij eenvoudig. Stel bijvoorbeeld maar eens dat je een ernstig ongeluk hebt waar jij de oorzaak van bent. De schade die werd aangericht aan de bij het ongeval betrokken partijen zal op jou verhaald worden. Wanneer je dan niet over voldoende financiële middelen beschikt is dat niet alleen een groot probleem voor jou, maar ook voor de mensen die bij het ongeval betrokken zijn. Om er voor te zorgen dat zij vergoed worden en dat jij niet in een financiële put terechtkomt kan je aanspraak maken op de WA-verzekering. Het hoeft dan ook niet meer gezegd te worden dat het uiterst belangrijk is dat je over een dergelijke verzekering beschikt.

WA + beperkt casco autoverzekering

De WA + beperkt casco autoverzekering is in principe niets meer of niets minder dan een aanvulling op de WA-verzekering. Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald dekt de WA-verzekering enkel en alleen schade welke door jou aan derden wordt aangericht. Door de beperkt casco autoverzekering er bij te nemen wordt ook een bepaalde basis aan schade aan je eigen auto vergoedt. Denk hierbij aan schade door storm, diefstal, brand & ruitbreuk. Hou er rekening mee dat voor dergelijke schade (net als voor de schade aan derden) geldt dat, hoe hoger het ingedekte bedrag ligt, des te meer je voor je polis zal moeten betalen. Zoals steeds bij een verzekering dien je er ook bij deze vorm van autoverzekering rekening mee te houden dat er steeds sprake is van een bepaalde vrijstelling.

WA + casco autoverzekering

De meest complete autoverzekering is de zogenaamde WA + casco autoverzekering. Deze vorm van autoverzekering dekt alle schade van de WA & beperkt casco autoverzekering alsook aanvullende schade die ontstaat door eigen toedoen. Wanneer je bijvoorbeeld botst of slipt of in het ergste geval van de weg afraakt met alle schade en gevolgen van dien wordt ook dit door de verzekering ingedekt. Hou er ook hier rekening mee dat de verzekering nooit voor het volledige bedrag opdraait en je ook zelf over financiële middelen dient te beschikken om het restbedrag op te hoesten. Voor iemand die vaak op de baan is, is een WA + casco autoverzekering in ieder geval geen overbodige luxe!