Bedrijfswagen verzekering

12/09/2011 Categorie: Verzekering

Wanneer we kijken naar het aantal ongevallen die jaarlijks op de weg plaatsvinden kunnen we eigenlijk enkel en alleen maar vaststellen dat het beschikken over een goede autoverzekering werkelijk essentieel is. Sterker nog, binnen de Europese Unie is iedere eigenaar van een auto die beslist om er de openbare weg mee op te gaan verplicht om een WA of BA-verzekering af te sluiten voor zijn auto. Het verzekeren van een auto geldt natuurlijk niet enkel en alleen voor persoonlijke wagens, maar ook bedrijfswagens dienen voorzien te worden van een passende verzekering. Na afloop van dit artikel zal je merken dat de bedrijfswagen verzekering eigenlijk niet zoveel (om maar niet te zeggen “niet”) verschilt van de gewone autoverzekering voor personenauto’s.

WA / BA-verzekering

Laat ons eerst even kijken naar de WA of BA-verzekering. Dit is in principe slechts een onderdeel van je autoverzekering die als functie heeft om de schade aan derden in te dekken. Net zoals bij gewone personenauto’s is een dergelijke verzekering ook verplicht voor bedrijfswagens. De WA of BA-verzekering zorgt er voor dat (in bepaalde gevallen) een gedeelte van de schade die tijdens een ongeval door jou wordt aangericht aan derden wordt ingedekt. Hou er met andere woorden rekening mee dat je met een dergelijke verzekering niet verzekerd bent tegen schade aan je eigen auto. Wanneer je dit wel wenst zal je daarvoor een beroep moeten doen op een beperkt of full casco verzekering. De WA of BA-verzekering voor een bedrijfswagen verschilt niet ten opzichte van die van een gewone personenwagen, maar je dient wel rekening te houden met de bouw en de specificaties van de auto. Net zoals bij de gewone personenauto het geval is zal de kostprijs van je verzekering immers deels aan de hand daarvan worden bepaald.

Beperkt of full casco

Zo, een WA- of BA autoverzekering is dus ook voor bedrijfswagens verplicht, maar hoe zit het met een beperkt of full casco verzekering? De keuze op dit vlak ligt eigenlijk geheel bij jezelf. Denk je een dergelijke verzekering niet nodig te hebben, dan ben je ook absoluut niet verplicht om er één af te sluiten, maar je dient er dan wel rekening mee te houden dat je in dit geval je personeel onverzekerd (althans in grote lijnen toch) de baan opstuurt. Bij een eventueel ongeval zal je als eigenaar van het bedrijf dan ook volledig zelf moeten opdraaien voor de schade aan de bedrijfswagen en dat kostenplaatje kan behoorlijk hoog oplopen. Zeker wanneer we naar een gemiddelde te betalen polis kijken zien we dat je er toch veelal beter aan doet om dat risico in te dekken. Hou er wel rekening mee dat de schade die wordt ingedekt afhankelijk is van het type casco autoverzekering. Een beperkt casco zal in dat opzicht nooit zoveel indekken als een full casco verzekering. Je blijft als eigenaar van de bedrijfswagen ook altijd met een bepaalde vrijstelling zitten.

Wanneer ben je verzekerd en wanneer niet?

Kenmerkend voor een autoverzekering voor bedrijfswagens is dat je niet altijd verzekerd bent. Wanneer je de bedrijfswagen bijvoorbeeld enkel en alleen mag gebruik voor woon- werkverkeer en je besluit om er mee op reis te gaan kan het best zijn dat je verzekering eventuele schade tijdens dergelijke tochten niet indekt. Krijg je toch te maken met schade, dan wil dat dus zeggen dat je als bestuurder van de auto zelf zult moeten opdraaien voor de kosten daarvan. In dit geval zijn de kosten dus niet voor rekening van het bedrijf dat eigenaar is van de bedrijfswagen.