Bootverzekering

26/08/2011 Categorie: Verzekering

Wanneer je eigenaar bent van een boot dien je er rekening mee te houden dat je, net als bij een auto, dient te voldoen aan een aantal regels en wetten. De belangrijkste wet is deze met betrekking tot de bootverzekering. Hoewel je op het eerste zicht kan denken dat je zelf kan beslissen of je deze al dan niet afsluit is dat niet het geval. De zogenaamde WA verzekering die schade dekt aan derden is net als bij een auto steeds verplicht. We vertellen je in dit artikel graag meer over de bootverzekering.

Is een bootverzekering verplicht?

In principe geldt voor mensen die eigenaar zijn van een boot dezelfde wetgeving als voor mensen die met een auto de baan op gaan. Een boot verzekering bestaat uit verschillende onderdelen waarvan enkel en alleen de zogenaamde WA dekking verplicht is. De WA dekking dekt schade welke jij met jou boot aan derden hebt veroorzaakt. Erg vaak wordt de vraag gesteld waarom men er voor heeft gekozen om een dergelijke verzekering te verplichten. Het antwoord is echter zeer eenvoudig. De schade welke veroorzaakt wordt aan derden kan immers enorm hoog oplopen. Deze kosten kan lang niet iedereen zelf ophoesten. In het geval de eigenaar van de boot financieel niet in staat is om de kosten te dragen zou dat willen betekenen dat de partij waaraan de schade veroorzaakt werd er de dupe van is, en dat is natuurlijk iets wat absoluut niet kan.

WA bootverzekering

De WA bootverzekering is een verzekering die schade aan derden dekt. Wanneer je met andere woorden tijdens het varen op een andere boot botst waardoor schade ontstaat kan je voor de schade aan de andere boot je verzekering aanspreken. Let op, een WA bootverzekering dekt geen schade aan je eigen boot. Hou er rekening mee dat een WA bootverzekering in alle landen van de Europese Unie verplicht is. Je kan een WA bootverzekering nog uitbreiden met extra dekkingen, maar de WA dekking dient ten allen tijde behouden te blijven. Wanneer bij controle op het water blijkt dat je niet in het bezit bent van een dergelijke verzekering kunnen de autoriteiten beslissen om je aan de kant te zetten, en in het slechtste geval de boot vast te leggen.

WA + beperkt casco bootverzekering

Wanneer je naast de schade aan derden ook schade aan je eigen boot wenst in te dekken kan je er voor kiezen om een WA + beperkt casco bootverzekering af te sluiten. Hou er wel rekening mee dat de schade die in dit geval aan je eigen boot wordt vergoed beperkt is. De schade die wordt vergoed is onder andere schade door brand, blikseminslag, storm en / of diefstal. Controleer ook goed het bedrag dat wordt gedekt. Veelal kan je zelf aangeven tot welk bedrag bovenvermelde schade wordt ingedekt. Hoe hoger het bedrag dat wordt ingedekt, des te meer de polis zal kosten.

WA + casco bootverzekering

De meest complete bootverzekering is de WA + casco bootverzekering. In dit geval ben je verzekert tegen zowel schade aan derden als schade aan eigen boot zoals omschreven in de beperkt casco verzekering als schade welke je zelf aan je boot hebt toegebracht. Ook eventuele fouten in de constructie die op een gegeven ogenblik voor een reparatiekost zorgen worden in dit geval door je verzekering vergoedt. De WA + casco bootverzekering is niet alleen de meest complete, maar ook duurste verzekering voor je boot.