Brommobiel verzekering

28/08/2011 Categorie: Verzekering

Vooral voor ouderlingen is de brommobiel een zeer interessant vervoersmiddel. De auto met een beperkte maximumsnelheid van 45 kilometer per uur mag dan wel niet op de snelwegen rijden, het is een prima mogelijkheid om op een comfortabele manier boodschappen te doen. Ondanks de beperkte snelheid van het voertuig kan het echter zomaar voorkomen dat je betrokken raakt in een ongeval. Er bestaat veel onduidelijkheid over het feit of een brommobiel nu al dan niet verplicht verzekerd dient te worden, en zo ja, wat de mogelijkheden dan juist zijn. In dit artikel proberen we op al deze vragen een duidelijk en sluitend antwoord te geven.

Is een verzekering voor mijn brommobiel verplicht?

Een brommobiel een gewone auto noemen gaat voor velen iets te ver. De beperkte maximumsnelheid zorgt er voor dat de verzekeringsplicht voor een dergelijk voertuig in het verleden al vaak ter discussie heeft gestaan, maar anderzijds is het wel zo dat een brommobiel zich perfect op de openbare weg mag begeven. Omwille van deze reden werd er voor gekozen om een brommobiel aan dezelfde voorwaarden te onderwerpen als een gewone personenauto, althans wat de verzekering er van betreft. Iedereen die over een brommobiel beschikt dient met andere woorden op z’n minst een zogenaamde WA-verzekering af te sluiten. De WA-verzekering is een verzekering waarmee schade wordt vergoed welke door jou brommobiel aan een derde personenauto werd aangericht. Hou er rekening mee dat je met een WA-verzekering alleen niet beschermt bent tegen schade aan je eigen brommobiel.

WA + beperkt casco verzekering

Eveneens net zoals bij de gewone auto is het mogelijk om voor je brommobiel een WA + beperkt casco verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt niet alleen schade aan derden, maar ook bepaalde schadegevallen aan je eigen brommobiel. Hou er wel rekening mee dat middels deze verzekering enkel en alleen schade wordt gedekt die veroorzaakt wordt door brand of storm. Ook glasbreuk door bijvoorbeeld hagel wordt door deze verzekering gedekt. Het bedrag waarvoor dekking wordt geboden werd vastgelegd bij afsluiting van de verzekering. Het is mogelijk om dit bedrag tussentijds op te trekken naargelang je dit nodig zou achtten.

WA + casco verzekering of all risk verzekering

De WA + casco verzekering, ook wel de all risk verzekering genoemd, dekt in principe alle mogelijke schadegevallen, zowel aan je eigen brommobiel als aan die van iemand anders. Zoals je waarschijnlijk wel had kunnen verwachten is deze brommobiel verzekering ook meteen de duurste op de markt. Ook voor deze verzekering geldt dat het bedrag dat wordt ingedekt afhankelijk is van wat er in de verzekeringsovereenkomst werd overeengekomen. Ook bij een all risk verzekering is het mogelijk om de dekking van de verzekering aan te passen naargelang je dit als verzekeringnemer nodig acht. Hou er wel rekening mee dat, hoe hoger het ingedekte bedrag komt te liggen, des te meer je zal moeten betalen voor de polis van je brommobiel verzekering.

Conclusie

Op het eerste zicht kan het niet interessant lijken om een brommobiel intensief te gaan verzekeren. De beperkte snelheid doet immers vermoeden dat er in principe zo goed of geen schade kan ontstaan. Ook het feit dat een brommobiel omwille van de beperkte snelheid niet op de snelwegen mag rijden zorgt er voor dat maar weinig gebruikers het nut van een all risk verzekering inzien. De beperkte snelheid kan echter ook een minpunt vormen, en net een reden zijn om een passende verzekering af te sluiten. Hoe dan ook dien je er als eigenaar van een brommobiel steeds rekening mee te houden dat de zogenaamde WA-verzekering verplicht is. De keuze voor een beperkt casco of een all risk verzekering kan je zonder probleem zelf beslissen.