Geld lenen particulier

21/07/2011 Categorie: Lenen

Iedere particulier heeft op een bepaald ogenblik wel eens nood aan wat extra geld. Zeker aan het einde van de maand, wanneer je loon bijna op is, en er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet kan het interessant zijn om te weten dat er mogelijkheden bestaan om (tijdelijk) over wat extra geld te kunnen beschikken. Gaat het om een gewoon bedrag, dan kan een persoonlijke lening redding bieden. Gaat het daarentegen echter over een klein bedrag, dan kan een mini lening weer een rots in de branding zijn. In dit artikel vertellen we je in ieder geval alles over geld lenen als particulier.

Persoonlijke lening

In zowat alle gevallen wordt er, wanneer een particulier een lening wenst af te sluiten, voor gekozen om een beroep te doen op een persoonlijke lening. Een persoonlijke lening is een lening die voor allerhande doeleinden kan worden afgesloten, en een zeer standaard verloop kent. Er wordt een bedrag geleend welke over een bepaalde periode maandelijks (inclusief de rente) dient te worden afbetaald. In de meeste gevallen is het bij een dergelijke lening niet mogelijk om van de kredietvoorwaarden af te wijken. Dit zorgt er echter wel voor dat je als kredietnemer van begin tot einde weet waaraan je, je kan verwachten en dat je gedurende de looptijd van de lening dan ook niet snel voor verrassingen komt te staan. Een persoonlijke lenig is één van de goedkoopste leningen op de markt.

Weinig geld lenen als particulier

Wanneer je echter slechts enkele honderden euro’s wil lenen als particulier zal de bank een persoonlijke lening doorgaans niet willen toestaan. In dit geval doe je er dan ook beter aan om een beroep te doen op een zogenaamde mini lening. Bij het afsluiten van een mini lening is het mogelijk om een bedrag te lenen tussen de 200 en 500 euro. In bepaalde gevallen durven kredietbureau’s nog wel eens grotere bedragen tot 1000 euro toestaan, maar dat is eerder zelden het geval. De mini lening mag dan op het eerste zicht als muziek in de oren klinken, het brengt ook een aantal niet te onderschatten nadelen met zich mee. Allereerst is er bijvoorbeeld de kostprijs. Op een mini lening wordt geen rente, maar een zogenaamde opstart- of instapkost aangerekend. Deze kost kan oplopen tot zomaar even 20% van het door jou geleende bedrag. Tot slot is het bij een mini lening eveneens zo dat het geleende bedrag steeds binnen een termijn van 30 dagen terugbetaald dient te worden, en dat natuurlijk inclusief de kosten die er op berekend werden. Wees er met andere woorden zeker van dat je het geld op korte termijn terug zal kunnen betalen om eventuele problemen te voorkomen.

Financiële waarborgen

Voor nagenoeg iedere lening, een mini lening even daar gelaten, zal de bank steeds een zogenaamde financiële waarborg vragen. Deze waarborg moet er voor zorgen dat een bank nagenoeg met zekerheid kan zeggen dat je in staat zal zijn om de lening volgens de kredietvoorwaarden af te betalen. Mocht dit toch niet lukken, dan kan de bank aanspraak maken op de door jou gegeven waarborg zodat ze toch een stukje van de lening kunnen recupereren. Hou er wel rekening mee dat je als kredietnemer in dat geval nog steeds aansprakelijk bent voor het resterende bedrag van de lening, en dat ook deze natuurlijk nog gewoon afbetaald zal moeten worden.