Geld lenen studenten

12/05/2011 Categorie: Lenen

Als student is het leven niet altijd even eenvoudig. Dagen worden gevuld met studeren en er is vaak maar weinig ruimte over om nog geld te kunnen verdienen. Toch hebben ook studenten nood aan een bepaald bedrag, want ook zij moeten immers gewoon eten en drinken kunnen kopen, eventueel hun woonplaats betalen, vervoer betalen, etc. Om aan al deze kosten te kunnen voldoen kan een student er voor kiezen om een speciale lening voor studenten af te sluiten. Een dergelijke lening kan afgesloten worden tegen speciale voorwaarden zodat de lening niet teveel druk op de student in kwestie legt. We vertellen je in dit artikel graag meer over geld lenen als student.

Geld lenen voor studenten

In ieder geval is het in Nederland zo, dat iedere student kan rekenen op een zogenaamde basisbeurs. Een dergelijke basisbeurs kan eigenlijk aanzien worden als een studiefinanciering. Het is bij deze studiefinanciering belangrijk om te weten dat deze slechts voor een beperkte periode geldig is. Wanneer de student in kwestie binnen de 10 jaar zijn studies kan afronden wordt de financiering kwijtgescholden. Doet de student er langer over dan 10 jaar, dan gelden als vanzelfsprekend compleet andere voorwaarden. De basisbeurs biedt studenten de mogelijkheid om toch over een bepaald budget te kunnen beschikken zonder dat er een reguliere lening dient afgesloten te worden. Wanneer de basisbeurs niet voldoende is kan er eventueel voor worden gekozen om een aanvullende beurs aan te vragen. Deze aanvullende beurs is niets meer of minder dan een hogere financiering.

Voordelen van de studentenlening

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald bestaat er ook zoiets als een studentenlening. Een studentenlening is zoals de naam reeds doet vermoeden een lening welke specifiek gericht is op geld lenen aan studenten. Het spreekt voor zich dat een dergelijke lening voor studenten over andere voorwaarden beschikt dan bij reguliere leningen het geval is. In eerste instantie is het namelijk zo dat er een veel langere looptijd van de kredietovereenkomst van kracht is. In de meeste gevallen krijgen studenten immers de mogelijkheid om pas na afloop van hun studie te beginnen met afbetalen. Op deze manier kunnen ze tijdens hun studie al hun aandacht aan studeren besteden en hoeven ze zich alvast geen zorgen te maken over financiƫle problemen. Het spreekt daarnaast voor zich dat er op een studentenlening ook een absoluut minimum aan rente wordt aangerekend zodat ook na afloop van de studie de student niet met een al te zware afbetaling wordt opgezadeld.

Nadelen van de studentenlening

Hoe we het ook draaien of keren, een lening is en blijft natuurlijk een lening. Steeds meer en meer studenten stellen zich dan ook terecht de vraag of ze het wel zo’n leuke gedachte vinden om hun studie af te ronden met een flinke schuldenlast. De schuldenlast zal door de student immers terugbetaald moeten worden en dat binnen een bepaalde tijd na afloop van de studie. Het wordt omwille van deze reden studenten dan ook steeds aangeraden om alleen maar een lening af te sluiten als ze echt geen andere mogelijkheid hebben. Geld lenen als student is dus met andere woorden perfect mogelijk, al dient er wel rekening mee gehouden te moeten worden, dat ook die lening vroeg of laat terugbetaald dient te worden.