Hypotheek met lening

09/11/2011 Categorie: Hypotheek

Het spreekt voor zich dat een hypotheek waarschijnlijk niet de eerste vorm van lening zal zijn die je zal afsluiten in je leven. Dit doet echter wel een zeer belangrijke vraag de kop opsteken. Is het immers wel mogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten wanneer je reeds een lening hebt lopen? Mensen kiezen er vandaag de dag vrij snel voor om een lening af te sluiten zonder er bij te stil te blijven staan welke eventuele invloed dit kan hebben op situaties waarin je misschien wel een ander type lening dient af te sluiten. In dit artikel vertellen we je dan ook graag meer over het afsluiten van een hypotheek met lening.

Afhankelijk van situatie tot situatie

De koptitel verraad het al een beetje, maar het feit of je al dan niet nog een hypotheek af zult kunnen sluiten wanneer je reeds over een lening beschikt is afhankelijk van situatie tot situatie. Allereerst zal er gekeken moeten worden naar het bedrag dat je reeds hebt geleend en in welke mate een bepaalde lening reeds is afbetaald. Het spreekt immers voor zich dat er een zeer groot verschil bestaat tussen een lening waarbij je twee enkele afbetalingen heeft gedaan en een lening waarbij drie vierde van de looptijd reeds is verstreken. Daarnaast speelt ook het bedrag een zeer belangrijk rol. Zoals je waarschijnlijk wel weet wordt het al dan niet toekennen van een hypothecaire lening in de meeste gevallen gebaseerd op het inkomen van de kredietnemer. Een bank eist vandaag de dag dan ook als het ware dat je steeds zo’n 1000 euro per maand overhoudt om de dagelijkse kosten te kunnen betalen. Maar hoeveel moet je dan precies verdienen?

De financiële criteria voor het toekennen van een hypotheek met lening

Eigenlijk is het vrij eenvoudig. We weten inmiddels dat een bank steeds eist dat er een bedrag van 1000 euro van je inkomen wordt vrijgehouden voor het betalen van dagelijkse kosten. Spaarplannen kunnen hier eventueel nog in verwerkt worden, maar het afbetalen van een gewone lening is daar veelal niet bij. Dit wil zeggen, wanneer je over een inkomen beschikt van 2000 euro en je 1000 euro dient over te houden voor de dagelijkse kosten en je een lening hebt lopen voor een maandelijkse afbetaling van zo’n 400 euro, je nog 600 euro per maand overhoudt. We overdrijven niet wanneer we zeggen dat je met die 600 euro per maand geen al te grote hypotheek zult moeten afsluiten. Een bank zal in dit geval wel een hypotheek willen verstrekken, maar zal deze baseren op het resterende maandelijkse bedrag van 600 euro. Omwille van deze reden is het dan ook altijd goed om niet alleen de leningen die je afsluit zoveel mogelijk in duurtijd te beperken, maar daarnaast ook het bedrag zo laag mogelijk te houden. Mocht je op een bepaald ogenblik dan op iets moois vallen en je wil er een hypothecaire lening voor afsluiten zal je niet voor verrassingen komen te staan.

Hypotheek met lening conclusie

Uit dit artikel moet blijken dat een hypotheek met lening eigenlijk geen probleem hoeft te vormen. Alles hangt af van je financiële situatie en dan in het bijzonder je inkomen. Wanneer deze voldoende toereikend is om zowel de lening als de hypotheek te dekken, dan is er geen probleem. Probeer rekening te houden met de tips die in dit artikel werden gegeven om er op die manier voor te zorgen dat het toegekend krijgen van een hypotheek met lening geen enkel probleem hoeft te vormen.