Hypotheek ondernemer

07/06/2011 Categorie: Hypotheek

Wanneer je als particulier een hypotheek wil afsluiten heb je eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is een zogenaamde privé hypotheek. In dit geval sluit je een hypotheek af op je eigen naam en dat in de meeste gevallen voor de aankoop van een huis welke is bedoelt om zelf in te gaan wonen. Als ondernemer heb je echter meer dan één mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten. Een hypotheek ondernemer kan bijvoorbeeld afgesloten worden privé, maar ook op zakelijk vlak voor bijvoorbeeld de aankoop van een kantoorgebouw of de investering in een nieuwe fabriek. We vertellen je in dit artikel graag meer over de hypotheek ondernemer.

Een persoonlijke hypotheek ondernemer

Zoals in de inleiding reeds aangehaald kan ook een ondernemer een beroep doen op een persoonlijke hypotheek voor bijvoorbeeld de aankoop van zijn huis. In dit geval is de ondernemer echter gebonden aan dezelfde voorwaarden als een particulier. Dat wil zeggen dat de ondernemer in geval er iets fout gaat met de afbetaling van de hypotheek volledig persoonlijk aansprakelijk is. Wanneer de ondernemer dan gewoon over een eenmanszaak of een standaard vennootschap beschikt kan het voorkomen dat de bank ook beslag gaat leggen op eigendommen van het bedrijf in kwestie omdat die niet tegen privé investeringen beschermd is. Een persoonlijke hypotheek brengt dus met andere woorden ook voor een ondernemer zeer veel risico’s met zich mee, misschien zelfs nog meer dan wanneer een gewone particulier een hypotheek gaat afsluiten.

Een zakelijke hypotheek ondernemer

Natuurlijk kan een ondernemer ook op zoek zijn naar een hypotheek voor zakelijke doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de investering in nieuwe kantoren of waarin niet in een extra fabriek of winkel? In dit geval hangt veel af van de voorwaarden van de hypotheek welke de ondernemer zal afsluiten, maar ook van de vennootschapsvorm. Is het bijvoorbeeld een besloten vennootschap, dan wil dat zeggen dat de aansprakelijkheid van de vennoten stopt bij de inbreng in de vennootschap. Ondernemers binnen de vennootschap kunnen dan ook niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen binnen het bedrijf. Let wel dat dit enkel het geval is bij besloten vennootschappen en NV’s en niet bij bijvoorbeeld een GCV of een VOF.

Meerdere hypotheken als ondernemer afsluiten

Als laatste stellen heel wat ondernemers zich maar wat vaak de vraag of het ook mogelijk is om meer dan één hypotheek af te sluiten. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Beschik je over voldoende financiële middelen om meerdere hypotheken aan te gaan, dan is dat geen enkel probleem. Het is echter wel zo dat de bank ook bij een tweede, derde of vierde hypotheek steeds zeker zal willen zijn van het feit of je al dan niet in staat bent om te voldoen aan de betalingsvoorwaarden van de hypotheken welke je wenst af te sluiten. Het is in dit geval ook mogelijk om een overbruggingshypotheek af te sluiten, maar dat is natuurlijk weer een volledig andere kwestie. In ieder geval is het dus voor een ondernemer geen enkel probleem om meerdere hypotheken af te sluiten indien hij daar de nodige middelen voor heeft.