Hypotheek zonder vast contract

13/07/2011 Categorie: Hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Het leven van iemand die beslist om een hypothecaire lening af te sluiten ziet er in ieder geval al snel compleet anders uit. Zaken die voordien iedere maand eenvoudig aangekocht konden worden kunnen immers meteen een stuk moeilijker worden. Het aflossen van een hypothecaire lening brengt dan ook een aanzienlijk aantal financiële verplichtingen met zich mee. Wanneer je over een normaal loon beschikt is dat op zich niet echt een probleem, maar wat wanneer je een hypothecaire lening wil afsluiten zonder vast contract? We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Het verleden telt ook mee

Tot enige tijd geleden was het voor mensen zonder vast contract absoluut onmogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten. Vandaag de dag bemoeilijkt het niet beschikken over een vast inkomen het verkrijgen van een hypotheek, maar het is niet langer onmogelijk. Hierbij dien je echter met één belangrijk punt rekening te houden. Bij het al dan niet toekennen van een hypotheek zonder vast contract wordt er gekeken naar de inkomstengeschiedenis van de voorbije drie jaar. Wanneer je als potentiële kredietnemer over die drie jaar een stabiele bron van inkomsten hebt gehad, en dat natuurlijk ook kan aantonen, kan een bank alsnog beslissen om een hypotheek toe te staan, hetzij tegen bijzondere voorwaarden.

Intentieverklaring

Voor het verkrijgen van een hypotheek zonder vast contract kan het eveneens interessant zijn om een zogenaamde intentieverklaring voor te kunnen leggen. Een dergelijke verklaring dient opgemaakt te worden door je tijdelijke werkgever. In deze verklaring dient indien mogelijk te staan dat je werkgever wel van plan is om je voorlopig contract uiteindelijk om te zetten in een vast contract. Dit kan voor de bank een extra zekerheid betekenen, en kan er alleen maar toe bijdragen dat de hypotheek tegen gunstige voorwaarden kan worden verstrekt. Is je werkgever hiertoe niet bereid, dan kan dat er voor zorgen dat je kansen op een hypotheek aanzienlijk worden beperkt.

Financiële waarborgen

Het niet ondertekenen van een intentieverklaring hoeft echter niet meteen te betekenen dat het krijgen van een hypothecaire lening zonder vast contract meteen onmogelijk wordt. In dit geval zal er echter veel afhangen van je persoonlijke financiële situatie. Heb je bijvoorbeeld grote financiële waarborgen voor handen onder de vorm van spaargeld of een eventuele belegging? Alle financiële waarborgen dragen bij aan de zekerheid die een bank heeft met betrekking tot de aflossing van het kredietbedrag. Mocht je op een bepaald ogenblik dan toch zonder inkomen vallen kan je het spaargeld raadplegen om de lening verder af te betalen. Je moet natuurlijk voor jezelf uitmaken of dit wel zo’n goed idee is, aangezien er ten allen tijde nog onverwachte kosten de kop op kunnen steken waar eveneens aan voldaan dient te worden. In bepaalde gevallen kan een bank ook het pandrecht op een rekening (doorgaans een spaarrekening) claimen. Zo is men er zeker van dat het geld op de rekening in tussentijd voor niets anders meer gebruikt kan worden. Je blijft dan wel nog steeds gewoon de intresten krijgen, maar het geld staat vast tot de hypothecaire lening is afgelost of je terug over een vast inkomen beschikt.