Lenen met uitkering

23/12/2010 Categorie: Lenen

Wanneer je in Nederland om wat voor reden dan ook niet in staat bent om te werken, kun je een uitkering aanvragen. Zo kun je toch je rekeningen betalen. Maar kun je ook lenen met uitkering?

Uitkeringen

Er zijn verschillende soorten uitkeringen. Een van de bekendste is de WW-uitkering. Hier kun je voor in aanmerking komen, wanneer je als werknemer je baan verliest. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je minimaal 5 arbeidsuren per week verliezen en direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Ook mag je geen ontslag nemen, zonder dat daar zeer goede redenen voor zijn. En wordt je ontslagen, dan mag je daar zelf geen schuld aan hebben. De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het salaris wat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd. De eerste twee maanden krijg je 75% van dit loon en de rest van de WW periode 70%. Hier zit wel een maximum dagloon aan van 187,77. Je gaat er met een uitkering dus altijd op achteruit. Je kunt je dan afvragen of lenen met uitkering verstandig is.

Lenen in de bijstand

Wanneer je niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je aanspraak maken op een bijstandsuitkering. De hoogte hiervan hangt af van je woonsituatie en is gekoppeld aan het minimumloon. Je kunt je voorstellen dat dit inkomen niet hoog is. Lenen met uitkering lijkt in dit geval dan ook niet aan te raden. Toch zijn er op internet genoeg aanbieders te vinden die wel geld willen lenen aan mensen met een bijstandsuitkering. Lenen met uitkering wordt door hen niet als een onoverkomelijk risico gezien. Maar waar moet je de maandelijkse aflossingen van betalen, wanneer je niet eens genoeg hebt aan de bijstandsuitkering zelf. Blijkbaar is dat een risico wat deze geldverstrekkers bereid zijn te nemen.

Lenen als arbeidsongeschikte

Wanneer je voor langere tijd ziek bent en niet of maar gedeeltelijk kunt werken, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er zijn verschillende soorten en welke je krijgt hangt af van de situatie. Zo kom je in aanmerking voor een WIA uitkering wanneer je in loondienst werkte en in 2004 of daarna ziek bent geworden. Voor 2004 is dit nog de WAO uitkering. Deze blijf je ontvangen zolang er niets aan je situatie veranderd. Als ondernemer ben je sinds augustus 2004 niet meer vanzelfsprekend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Je kunt hier wel een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor afsluiten bij UWV. Ben je jonger dan 30 jaar en/of student, dan kun je in aanmerking komen voor een WAJONG uitkering.

Lenen met uitkering

Lenen met uitkering lijkt in eerste instantie niet echt verantwoord. Wanneer je zelf weet dat je niet financieel verantwoord bezig bent, zoek dan hulp bij schuldhulpverlening. Toch is daar misschien wel een uitzondering op. Wat wanneer je vanuit je uitkering een onderneming wilt starten? Daar is geld voor nodig en lenen met uitkering is dan eigenlijk een investering in je toekomst. Lenen met uitkering wordt dan soms zelfs gestimuleerd. Een voorbeeld daarvan is een krediet: het starterskrediet, een renteloze lening voor mensen die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf willen beginnen. Dat is natuurlijk wat anders dan een lening afsluiten voor een verbouwing of nieuwe auto. Maar ondanks dat blijft lenen met uitkering een vrij groot risico.