Lening meenemen in hypotheek

07/10/2011 Categorie: Hypotheek

Wanneer je reeds over een hypothecaire lening beschikt en je nog een extra lening aan wenst te gaan zijn de mogelijkheden die daarvoor geboden worden vaak beperkt. De reden? De maandelijkse afbetaling van je hypotheek ligt veelal dermate hoog dat er geen financiƫle ruimte meer wordt geboden voor het afsluiten van een extra lening. Je dient er immers rekening mee te houden dat je naast de afbetaling van je hypothecaire lening ook je andere lening dient af te betalen en dat je daarnaast ook nog voldoende geld dient over te houden om te voldoen aan de kosten van het dagelijkse leven. Een mogelijke oplossing kan zijn om je lening mee te nemen in je hypotheek. Meer weten? Lees dan snel verder.

Hoe kan ik een lening meenemen in hypotheek?

Een lening meenemen in je hypotheek is eigenlijk niet zo moeilijk. Allereerst moeten we gaan kijken naar de afbetalingen die reeds hebben plaatsgevonden. Het is immers wel zo dat het opnemen van een lening in een hypotheek enkel en alleen kan wanneer je reeds enkele afbetalingen hebt gedaan. Heb je met andere woorden slechts enkele maanden geleden een hypothecaire lening afgesloten, dan zal het doorgaans niet mogelijk zijn om daar een extra lening in op te laten nemen. Wat wel mogelijk is (althans wanneer de bank hiermee akkoord gaat) is dat je de hypotheek als waarborg opgeeft voor de nieuwe lening. Met andere woorden, wanneer je niet meer aan de afbetaling van de lening kan voldoen, dan heeft de bank het recht om voor de verdere afbetaling een stukje van de hypotheek te nemen. Anderzijds is het in dit geval ook mogelijk dat er een aanspraak wordt gemaakt op het pandrecht van de woning. Hou hier dus zeker en vast rekening mee wanneer je er voor kiest om een lening op te laten nemen in je hypotheek, want het is absoluut niet zonder risico.

Waarde van de lening die ik wil meenemen in de hypotheek

Naast bovenstaande dien je er ook rekening mee te houden dat je niet zomaar iedere grote lening kan laten opnemen in je hypotheek. zoals eerder reeds aangegeven dien je hiervoor eerst rekening te houden met het bedrag dat je reeds hebt afbetaald. Wanneer dat bedrag bijvoorbeeld 10.000 euro bedraagt wil dat zeggen dat je een lening voor een waarde van 10.000 euro op kan laten nemen in je hypotheek. Let wel, dit heeft verschillende invloeden op het verdere verloop van de lening. Allereerst zal het maandelijks af te betalen bedrag omhoog gaan, maar daarnaast zullen ook de intresten stijgen die in rekening worden gebracht. Voor de bank is het opnemen van de nieuwe lening immers een stukje extra risico. Sta er ook even bij stil dat op dit vlak eveneens wordt gekeken naar de looptijd van de hypothecaire lening. Wanneer deze volgens de bank te kort is om er nog een extra geldbedrag bij te nemen, dan kan het best voorkomen dat de bank weigert om nog een extra lening in je hypotheek op te nemen. In dat geval is er helaas geen alternatief meer voor handen om toch nog een lening mee te nemen in je hypotheek.