Lening oversluiten

27/07/2011 Categorie: Lenen

Het afsluiten van een lening is vandaag de dag zo eenvoudig dat het niet zelden voorkomt dat mensen meer dan één lening hebben lopen. Wat velen echter niet weten is dat verschillende kleine leningen aanzienlijk duurder uit kunnen pakken dan wanneer je zou kiezen voor één enkele lening. Het oversluiten van een lening kan in dat geval uitkomst bieden. Bij het oversluiten van een lening wordt er voor gekozen om verschillende kleine leningen samen te voegen tot één grote lening zodat er slechts één keer per maand betaald dient te worden, en dat de kostprijs aanzienlijk wordt gedrukt. We vertellen je in dit artikel graag meer over het oversluiten van een lening.

Waarom lening oversluiten?

De belangrijkste reden om er voor te kiezen om je lopende leningen te oversluiten is de kostprijs. Het afsluiten van een kleine lening is in ieder geval altijd duurder dan wanneer je kiest voor een grote lening. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat het dient te gaan om klassieke leenvormen. Een kleine persoonlijke lening kan hier bijvoorbeeld onder vallen, maar een mini lening niet. Het enige wat het oversluiten van verschillende leningen immers doet zijn de verschillende kleine rentes samenbrengen tot één grotere en scherpere rente. Bij een mini lening ontbreekt die rente echter, en wordt er een zogenaamde opstart- of instapkost aangerekend. Daar een mini lening ook geen echt “financieel krediet” bij een bank genoemd kan worden is het vaak niet mogelijk om deze mee te oversluiten.

Kan ik iedere lening oversluiten?

In theorie is het mogelijk om iedere klassieke lening bij een bank te oversluiten, maar toch zijn er uitzonderingen. Het is vooral belangrijk om bij het oversluiten van leningen rekening te houden met de inhoud van je kredietovereenkomst. In bepaalde gevallen sluit deze het oversluiten immers uit. In dat geval kan je de overeenkomst laten stopzetten of omvormen, maar hou er rekening mee dat de bank hiervoor kosten in rekening kan brengen. Wanneer het gaat om de stopzetting van het contract kan dit zelfs een vrije hoge kost zijn aangezien er dan zogezegd sprake is van contractbreuk. Controleer met andere woorden goed de punten die op dit vlak in de overeenkomst staan opgenomen om eventuele vervelende problemen achteraf uit te kunnen sluiten.

Lening oversluiten naar een andere bank

Wanneer je er voor kiest om je lopende leningen bij bank A te oversluiten naar bank B wordt het allemaal iets complexer. In principe kan een bank je niet aan zich binden, maar het is wel zo dat er voor het oversluiten van een lening naar een andere bank toe meer kosten in rekening worden gebracht dan wanneer het oversluiten “binnenshuis” gebeurt. In dit geval is het hoe dan ook absoluut noodzakelijk om na te gaan of het financieel voordeel opweegt tegen de kosten die in rekening worden gebracht. Is dit niet het geval, dan spreekt het voor zich dat je er beter aan doet om de leningen te houden zoals ze op dat ogenblik zijn, ook al dient er dan een hogere rente te worden betaald.