Leningen oversluiten

01/06/2011 Categorie: Lenen

Onderzoek heeft de voorbije jaren aangetoond dat er steeds vaker leningen worden afgesloten en dat de leningen die worden afgesloten doorgaans een stuk minder hoog zijn dan vroeger. In vroegere tijden was het bijvoorbeeld ondenkbaar dat iemand een lening zou afsluiten voor een vakantie terwijl dat anno 2011 steeds vaker gebeurt. Het is echter eveneens een feit dat verschillende kleine leningen zorgen voor zeer hoge kosten en dat men op zoek moest gaan naar mogelijkheden om die kosten toch enig sinds te beperken. De leningen oversluiten lijkt dan de oplossing, en hoe dat nu exact in z’n werk gaat vertellen we je graag in dit artikel.

Wat is een lening oversluiten nu eigenlijk juist?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald is een lening (of eigenlijk leningen) oversluiten niets meer of minder dan het samenvoegen van verschillende kleine leningen. Op deze manier is het mogelijk om eenvoudig en snel de kosten op jouw kleine leningen te beperken en deze om te zetten naar één grote lening waar dan een bepaalde rente op berekend zal worden. Het probleem is vooral dat banken vandaag de dag steeds vaker rekening gaan houden met de kleinere kredieten en dat de mogelijkheden om leningen te oversluiten beperkter worden met de dag. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd meer het geval dat iedere bank in de overeenkomst laat opnemen dat de lening oversluiten is toegestaan.

Niet altijd mogelijk om een lening te oversluiten

Zoals hierboven reeds aangehaald is het zo dat het niet altijd zomaar mogelijk is om jouw leningen te oversluiten. Een bank kan er bijvoorbeeld specifiek voor kiezen om het oversluiten niet toe te staan zodat de overeenkomst als het ware ontbonden moet worden om een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Op zich is dat natuurlijk geen probleem en kan dat perfect, maar het spreekt voor zich dat er daar aanzienlijke kosten voor in rekening worden gebracht en die kosten heb je bij het gewoon oversluiten van jouw leningen niet (of slechts veel beperkter). Hou er ook rekening mee dat de mogelijkheid tot het al dan niet kunnen oversluiten van leningen eveneens afhankelijk kan zijn van bank tot bank.

Leningen naar een andere bank oversluiten

Wanneer een bepaalde bank het niet toelaat om één of meerdere leningen te oversluiten zou je denken dat het een goede oplossing kan zijn om jouw lening(en) bij een andere bank te oversluiten. Hoewel we begrijpen dat, dat op het eerste zicht inderdaad een goede oplossing kan zijn is dat niet zo. In principe verschilt het oversluiten van één of meerdere leningen naar een andere bank niets met het ontbinden van de reeds bestaande overeenkomst. Dit wil zeggen dat je eigenlijk met dezelfde kosten te maken zult krijgen als wanneer je het contract gewoon zou ontbinden en dat kan natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn. Je doet er met andere woorden sowieso goed aan om de voorwaarden van jouw lening goed te controleren om op die manier te weten te komen of het mogelijk is om jouw lening te oversluiten of niet.