Nationale Hypotheek Garantie

17/06/2011 Categorie: Hypotheek

Nederland is voor kredietnemers in principe een zeer veilig land. Kredietnemers worden door verschillende zaken beschermd, waaronder ook door de bekende toetsing bij het BKR. Dat is echter niet alles. Ook wanneer een kredietnemer bijvoorbeeld niet meer aan de afbetaling van zijn hypothecaire lening kan voldoen heeft hij bepaalde redmiddelen. De nationale hypotheek garantie is zo’n redmiddel. De nationale hypotheek garantie is een soort garantie welke de kredietverstrekker de zekerheid biedt dat hij altijd het door hem geleende bedrag inclusief de kosten terug zal krijgen. Kan de kredietnemer niet aan zijn afbetaling voldoen, dan kan de stichting ingrijpen. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag meer over de nationale hypotheek garantie.

Wat is de nationale hypotheek garantie eigenlijk?

De nationale hypotheek garantie is in principe een garantie die wordt gegeven richting geldgevers. Wanneer een kredietnemer niet meer aan de afbetaling van zijn hypothecaire lening kan voldoen en dus normaal een gedwongen verkoop zou optreden kan de stichting er voor kiezen om de openstaande schuld van de kredietnemer af te lossen in zijn plaats. Dit wil echter niet zeggen dat de kredietnemer het restbedrag van de openstaande hypothecaire lening niet meer dient af te lossen. Hij heeft vanaf dat moment echter niet meer de kredietgever als schuldeiser, maar wel de stichting. In bepaalde gevallen kan de stichting er wel degelijk voor kiezen om het bedrag kwijt te schelden, maar daar komen we verder in dit artikel op terug.

Maximum te lenen bedrag

Zoals eerder in dit artikel reeds gezegd is het zo dat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn om aanspraak te kunnen maken op de nationale hypotheek garantie. Eén van die voorwaarden is dat het maximum bedrag van de hypothecaire lening niet hoger mag zijn dan 350.000 euro. In die 350.000 euro zitten ook alle kosten zoals notariskosten en dergelijke inbegrepen. Van zodra het bedrag van de hypothecaire lening hoger is dan 350.000 euro wordt er van uitgegaan dat de lening te zwaar is om een degelijke garantie te kunnen bieden waardoor er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de nationale hypotheek garantie. Let er ook voor op dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de aankoop van een nieuwbouwwoning en de aankoop van een bestaande woning. Wanneer je een nieuwbouw woning wenst aan te kopen mag het maximum te lenen bedrag 324.074,07 euro bedragen. Voor een reeds bestaande woning is dat bedrag vastgesteld op 312.500,00 euro.

Kwijtschelding van het resterende bedrag

Zoals eerder in dit artikel reeds gezegd is het zo dat de stichting achter de nationale hypotheek garantie er eveneens voor kan kiezen om de openstaande schuld van een kredietnemer kwijt te schelden. Dit gebeurt echter enkel en alleen in zeer specifieke gevallen zoals wanneer de partner van de kredietnemer bijvoorbeeld is komen te overlijden. Het komt er op neer dat, wanneer er zich in het leven van de kredietnemer een ingrijpende gebeurtenis voordoet welke eveneens invloed heeft op de financiële situatie van de kredietnemer, de stichting er voor kan kiezen om de schuld kwijt te schelden. De voorwaarde is wel dat de kredietnemer kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het resterende bedrag van zijn hypothecaire lening volgens de voorwaarden af te lossen.