Prepaid creditcard

05/06/2011 Categorie: Creditcard

Een creditcard raakt vandaag de dag steeds beter en beter ingeburgerd en dat niet alleen in ons land, maar eigenlijk min of meer over de hele wereld. Het is echter een feit dat er aan een creditcard ook bepaalde verplichtingen verbonden zijn. Tijdens de aanvraag van een creditcard zal de bank in kwestie bijvoorbeeld een controle uitvoeren naar de financiële achtergrond van de aanvrager van de lening, maar zal deze eveneens een toetsing uitvoeren bij het zogenaamde BKR. Pas wanneer al deze onderzoeken een gunstig resultaat hebben opgeleverd zal de bank bereid zijn om een creditcard te verstrekken. Is het resultaat niet gunstig omdat je bijvoorbeeld over een BKR codering beschikt, dan kan je er nog steeds voor kiezen om een zogenaamde prepaid creditcard aan te vragen.

Wat is een prepaid creditcard?

Een prepaid creditcard is natuurlijk geen gewone creditcard. Het probleem waar veel mensen bij het aanvragen van een creditcard tegenaan lopen is het feit dat banken een creditcard wel eens (terecht) durven zien als een kleine lening. Het aanvragen van een creditcard is omwille van dat feit eigenlijk min of meer gelijk aan een lening aanvragen en zo ook de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Vooral voor wie bijvoorbeeld een bepaalde BKR notering heeft is het vaak niet mogelijk om een gewone creditcard te kunnen krijgen waardoor dergelijke mensen genoodzaakt zijn om een beroep te doen op een prepaid creditcard. Een prepaid creditcard is niet aan dezelfde voorwaarden onderworpen als de gewone creditcard omwille van het feit dat er geen sprake is van een lening.

Het is bij een prepaid creditcard namelijk zo dat je eerst geld op de kaart dient te zetten alvorens je er mee aan de slag kan. In tegenstelling tot bij een gewone creditcard wordt het geld dus niet aan het einde van de maand, maar meteen van jouw rekening afgeschreven. Dit brengt natuurlijke enkele voor- en nadelen met zich mee waar we graag even uitgebreid verder op ingaan.

De voordelen van een prepaid creditcard

Wanneer we kijken naar de werking van de prepaid creditcard zien we dat er toch een aantal niet te onderschatten voordelen aan verbonden zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat je nooit meer uit kan geven dan dat je werkelijk beschikbaar hebt aan financiën. Wat je niet hebt kan je bij een prepaid creditcard immers niet uitgeven. Daarnaast is het ook met een prepaid creditcard gewoon mogelijk om in het buitenland en via het internet betalingen uit te voeren zodat de globale functie van de klassieke creditcard eigenlijk gewoon behouden blijft.

De nadelen van een prepaid creditcard

Het grootste nadeel welke verbonden is aan een prepaid creditcard is natuurlijk het feit dat de functie van een creditcard als het ware wegvalt. Goed, het is mogelijk om in het buitenland en via internet met jouw creditcard te betalen, maar het bedrag wordt wel meteen in plaats van aan het einde van de maand van uw rekening afgeschreven. Mensen die echt op zoek zijn naar een creditcard omwille van deze mogelijkheid zullen met de prepaid creditcard natuurlijk nooit geen genoegen nemen.