SMS lening

16/09/2011 Categorie: Lenen

In een tijd waarin het op economisch vlak allemaal wat minder gaat kan het al snel voorkomen dat je nood hebt aan een beetje extra geld. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zonde van de kostprijs die verbonden is aan geld lenen. Dit is meteen de reden waarom het belangrijk is om niet teveel te willen lenen. Het lijkt een trend geworden voor mensen om zoveel mogelijk geld te lenen terwijl ze daar eigenlijk helemaal geen nood aan hebben. Geld lenen kost natuurlijk ook geld en dat willen nieuwe kredietnemers nog wel eens over het hoofd zien. In dit artikel laten we je kennismaken met een interessante, maar eveneens dure vorm van lenen, namelijk de SMS lening.

Hoe werkt het?

Een SMS lening is eigenlijk niets anders dan een mini lening dat wordt afgesloten per SMS. Een normale mini lening wordt doorgaans altijd afgesloten via het internet of in bepaalde gevallen bij een fysieke verstrekker van mini kredieten, maar nu is het dus ook mogelijk om dat gewoon per SMS te doen. Hoewel velen zich hier waarschijnlijk vragen bij zullen stellen is een SMS lening een zeer interessante mogelijkheid om snel over wat extra geld te kunnen beschikken. Aanbieders van SMS leningen claimen immers dat je binnen de 10 minuten na goedkeuring van de lening het geld reeds op je rekening kan verwachten. Daar het bedrag dat je met een mini lening kan lenen beperkt wordt tot 500 a max. 1000 euro wordt er door een verstrekker van mini leningen zelden een financieel onderzoek uitgevoerd. Gezien het beperkte bedrag is ook een toetsing bij het BKR in het geval van een SMS lening niet vereist.

Veilig?

Het kan bij het afsluiten van een lening nooit kwaad om de veiligheid van de kredietvorm waar gebruik van wordt gemaakt even onder de loep te nemen. Een SMS lening is op zich natuurlijk een veilige vorm van lenen, ware het niet dat het afsluiten van een lening via SMS niet alleen mogelijk is voor volwassenen, maar ook voor jongeren die misschien wel helemaal niet in staat zijn om de aangevraagde lening af te betalen. Voor alle duidelijkheid, we hebben het over jongeren die ouder zijn dan 18 jaar. Vooraleer een SMS lening wordt toegekend wordt er immers nagegaan of de persoon die de lening heeft aangevraagd al dan niet de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt. In principe is er dan ook aan het afsluiten van een online lening geen veiligheidsprobleem verbonden.

Conclusie

Een SMS lening is interessant voor mensen die op korte termijn nood hebben aan een stukje extra kapitaal. Het is wel zo dat een SMS lening niets anders is dan een aangepaste vorm van de bekende mini lening. Dit wil zeggen dat het slechts mogelijk is om een bedrag te lenen tussen de 500, en in uitzonderlijke gevallen maximum 1000 euro. Het voordeel van een SMS lening is echter wel dat de lening zeer snel wordt toegekend en het geld vervolgens spoedig op je rekening wordt bijgeschreven. Daarnaast wordt er voor het toekennen van een SMS lening geen controle uitgevoerd bij het BKR zodat ook mensen die over een BKR notering beschikken zonder probleem een SMS lening af kunnen sluiten.