Studentenlening

05/01/2011 Categorie: Lenen

Met een basisbeurs van 266 euro per maand, is het voor de uitwonende student niet meer zo makkelijk om zonder studentenlening rond te komen. Werken naast de studie is tegenwoordig eigenlijk noodzaak, of kies je ervoor om een studentenlening af te sluiten?

Studiefinanciering

Wanneer je besluit om te gaan studeren gaat dit veel geld kosten. Het lijkt bijna niet meer mogelijk om je diploma te behalen zonder studentenlening af te sluiten. Toch ben je voor de financiering van je studie niet alleen maar afhankelijk van een studentenlening. Want ben je 18 jaar of ouder en nog geen 30 jaar, dan is de kans groot dat je recht hebt op studiefinanciering. Naast leeftijd zijn hier nog wel een aantal andere voorwaarden aan verbonden. Zo kun je alleen studiefinanciering krijgen voor een voltijd- of duale hbo- of universitaire opleiding. Daarbij moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Heb je recht op geld, dan wordt dit aanvankelijk eerst als studentenlening uitbetaald. Deze studentenlening hoeft alleen terugbetaald te worden wanneer je je diploma op hbo-niveau of hoger niet binnen tien jaar hebt gehaald. Wanneer dit het geval is, wordt het bedrag gezien als studentenlening en moet je het verkregen bedrag met rente terugbetalen.

Prestatiebeurs

Hoe zit de studiefinanciering, die aanvankelijk een studentenlening is, nu in elkaar? En heeft iedereen recht op hetzelfde bedrag? Dit laatste is niet het geval, op de website van de IB-groep kun je uitrekenen waar je recht op hebt. De studiefinanciering is een prestatie beurs, die kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct. De basisbeurs is dit jaar 266 euro per maand en afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je nog aanspraak maken op een aanvullende beurs van 239 euro per maand. Geen vetpot zonder studentenlening, zeker wanneer je ouders teveel verdienen, maar niet de behoefte hebben bij te dragen in de kosten voor je studie. De gedachte aan een studentenlening komt dan al snel op. Er zijn dan ook mogelijkheden voor studenten om een studentlening af te sluiten.

Studentenlening

In Nederland gaat de overheid er van uit dat zowel de overheid als de ouders en de student zelf bijdragen in de kosten voor de studie. Wanneer de ouders dit niet kunnen betalen, kan dit opgevangen worden met een aanvullende beurs. Maar daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om een studentenlening aan te vragen bij de overheid. Deze moet wel na de studie met rente worden terugbetaald. Hier mag je 15 jaar over doen met een minimumbedrag van 45,41 euro per jaar. Het rentepercentage hiervoor wordt per jaar vastgesteld en is dit jaar bijv. 1,5%. Bij deze studentenlening zijn verschillende vormen mogelijk. Zo kun je wanneer je tijdelijk krap bij kas zit voor een paar maanden een studentenlening afsluiten. Heb je geen recht meer op een prestatiebeurs, maar sta je nog wel als voltijdstudent ingeschreven, dan kun je nog voor maximaal drie jaar een studentenlening aangaan. Deze periode wordt de leenfase genoemd en je kunt in deze periode een aardig bedrag per maand lenen. Dit jaar is dat bijv. maximaal 853,16 euro per maand. Er zijn dus eigenlijk mogelijkheden genoeg voor een studentenlening. Belangrijk hierbij is wel om niet te vergeten dat het bedrag een lening is en ook weer moet worden terugbetaald.