WIA verzekering

14/08/2011 Categorie: Verzekering

Wanneer je als werknemer van een bedrijf naar aanleiding van een ongeval niet meer kunt werken kan dat een grote impact hebben op je financiële situatie. Ook al had je voorheen een mooi inkomen, vanaf het ogenblik dat het inkomen wegvalt zakken de reserves zienderogen zonder dat er een mogelijkheid bestaat om deze terug op te vangen. Door middel van een WIA verzekering kan dat risico deels worden beperkt. Wanneer je voor een groot bedrijf werkt is de kans groot dat je werkgever dit voor alle werknemers heeft geregeld waardoor je in geval van arbeidsongeschiktheid altijd recht hebt op een bepaalde vergoeding. We vertellen je in dit artikel graag meer over de WIA verzekering.

Geen verplichting

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het zo dat een WIA verzekering afsluiten niet verplicht is. De werkgever kan met andere woorden zelf beslissen of hij dat voor zijn werknemers wenst te regelen of niet. Wanneer dit wel wordt geregeld spreekt het voor zich dat dit als een zeer belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde gezien kan worden welke de werknemers zeker en vast op prijs zullen stellen. Daar staat dan weer wel tegenover dat de werkgever gerechtigd is om maximum 50% (mag ook minder zijn) van de zogenaamde WGA-premies op de werknemers zelf te verhalen. Over het algemeen wordt als vanzelfsprekend aangeraden om dit te overleggen met de werknemers, maar de werkgever is hiertoe niet verplicht. Hou er daarnaast eveneens rekening mee dat de hoogte van de premie afhankelijk is van het aantal werknemers in het bedrijf in kwestie.

Extra voordelen voor werkgevers

Werkgevers die er voor kiezen om een collectieve WIA verzekering af te sluiten voor de werknemers kunnen rekenen op enkele financiële voordelen. Denk hierbij aan de zogenaamde no risk polis, maar ook aan een premiekorting. Voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het afsluiten van een collectieve WIA verzekering kan de werkgever daarnaast ook subsidies krijgen. Ook voor de herplaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers wordt een premiekorting voorzien.

Beperkt bedrag

Het grootste probleem aan de WIA verzekering is het feit dat werknemers slechts kunnen rekenen op een beperkt stukje van hun inkomen dat wordt uitbetaald. In het beste geval kan je als werknemer rekenen op 55% van je netto inkomen, en dat is natuurlijk niet zoveel. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat de mate van uitkering wordt bepaald aan de hand van de ernst van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer je enkel en alleen over kleine verwondingen beschikt zal je met andere woorden lang niet zoveel uitbetaald krijgen als wanneer je op intensieve zorgen ligt. Het is misschien een beetje een extreem voorbeeld, maar het schetst wel een goede indruk van de werkelijkheid.

Deel van de arbeidsovereenkomst

Hou er als werknemer tot slot ook rekening mee dat een WIA verzekering, wanneer deze voor alle werknemers wordt afgesloten doorgaans deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Dit wil zeggen dat de werkgever zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald ook het recht heeft om tot 50% van de kostprijs van de verzekering op je netto inkomen te verhalen. De WIA verzekering biedt immers vooral een extra zekerheid voor jou als werknemer en niet zozeer voor de werkgever. Wanneer je dit niet wenst kan je dat in de meeste gevallen wel aangeven aan je werkgever, maar hou er dan wel rekening mee dat er geen enkele compensatie wordt geboden wanneer je al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt bent.