Zakelijk lenen

18/05/2011 Categorie: Lenen

De financiële wereld telt heel wat verschillende kredieten welke we eigenlijk kunnen onderverdelen in twee verschillende groepen. Zo hebben we de persoonlijke kredieten en de zakelijke kredieten. Een persoonlijk krediet heeft steeds als doel om een persoonlijke lening te financieren. Een zakelijk krediet heeft zoals de naam reeds doet vermoeden dan weer als doel om een zakelijke lening te financieren. Het is daarbij belangrijk om te weten dat er eigenlijk geen verschil zit in de af te sluiten kredietvorm. Zo is het mogelijk om een doorlopend krediet zowel als zakelijke lening of als persoonlijke lening af te sluiten, alles hangt er in dat opzicht dan ook vanaf waar de lening voor gebruikt zal worden. We gaan er in dit artikel graag uitgebreid verder op in.

Het voordeel van zakelijk lenen

Wanneer je een persoonlijke lening afsluit wordt een lening steeds op eigen naam afgesloten. Dit wil zeggen dat je als kredietnemer volledig aansprakelijk bent voor eventuele problemen die optreden tijdens het verloop van de looptijd van het krediet. Wanneer het echt helemaal fout zou gaan wil dit in theorie dan ook zeggen dat het mogelijk is dat er beslag wordt gelegd op jouw privézaken en dat is iets wat je eenvoudig kan vermijden door een zakelijke lening af te sluiten op naam van een besloten vennootschap. Een dergelijke vennootschap heeft immers als voordeel dat er een beperkte aansprakelijkheid van toepassing is waardoor ook de aansprakelijkheid van een lening nooit verder kan gaan dan het bedrijf zelf. Dit wil zeggen dat jij als vennoot of bestuurslid dan ook niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele problemen die zich voordoen tijdens de looptijd van het krediet.

Voldoende zekerheid ook bij zakelijk lenen

Net als bij een persoonlijke lening zal de bank ook bij een zakelijke lening over voldoende zekerheid moeten beschikken alvorens een lening zal worden toegekend. Er zijn vandaag de dag immers ook heel wat bedrijven die wel een kredietaanvraag indienen, maar daar in principe helemaal de financiële mogelijkheden niet voor hebben. Net als bij een persoonlijke lening zal je ook bij een zakelijke lening de bank immers moeten overtuigen dat jou bedrijf in staat is om te voldoen aan de verplichtingen welke de kredietovereenkomst met zich meebrengt. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat de bank extra financiële waarborgen vraagt of dat de lening zelfs gewoon wordt geweigerd.

Verschillende zakelijke leningen

Zoals in de inleiding van dit artikel eveneens reeds aangehaald, is het mogelijk om verschillende leningen voor je bedrijf af te sluiten. Dit kan een gewone klassieke lening zijn, maar bijvoorbeeld ook een doorlopend krediet. De aard van de lening zal vooral afhankelijk zijn van het doel dat je voor ogen hebt. Wanneer het bijvoorbeeld een grote investering betreft kunnen bedrijven er sneller voor kiezen om een gewone klassieke lening af te sluiten. Heeft je bedrijf echter tijdelijk nood aan een beetje extra financiële ademruimte, dan kan het weer zijn dat een doorlopend krediet interessanter is, etc. Hou er in ieder geval rekening mee dat de rente per lening aanzienlijk kan verschillen. Daar deze bij een klassiek krediet vrij laag ligt is dat bij een doorlopend krediet bijvoorbeeld reeds helemaal anders. Gelukkig wordt de te betalen rente daar dan wel weer berekend op het nog openstaande bedrag en niet op het volledige door jou geleende bedrag.

Conclusie

Vanaf het ogenblik dat een lening wordt afgesloten met een zakelijk doel spreken we van een zakelijke lening. De kredietvormen die voor een zakelijke lening beschikbaar zijn, zijn doorgaans echter nagenoeg dezelfde als bij een persoonlijke lening. Het grote voordeel dat je bij een zakelijke lening wel hebt is de beperkte aansprakelijkheid. Hou er echter wel rekening mee dat deze enkel en alleen van toepassing is voor leningen die worden afgesloten op naam van een besloten vennootschap.