Zakelijke autoverzekering

02/11/2011 Categorie: Verzekering

Wanneer we gaan kijken naar de mogelijkheden op vlak van een autoverzekering stellen we verschillende zaken vast. Allereerst is het zo dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verplichte WA verzekering en een beperkt en full casco verzekering. Daarnaast is het eveneens zo dat er sprake is van een gewone autoverzekering en een zakelijke autoverzekering. In dit laatste geval betreft het zoals de naam reeds doet vermoeden een autoverzekering die wordt afgesloten voor een voertuig die eigendom is van een bepaald bedrijf, maar zijn er ook werkelijke verschillen tussen een gewone en een zakelijke autoverzekering? We gaan er in dit artikel graag verder op in.

Wat is een zakelijke autoverzekering?

In de inleiding werd het eigenlijk reeds een beetje verklapt. Een zakelijke autoverzekering is in principe een gewone autoverzekering, maar dan wel één die specifiek is gericht op het verzekeren van auto’s die eigendom zijn van een bedrijf. Wat de inhoud van de autoverzekering betreft houdt dit eigenlijk weinig verschillen in ten opzichte van de gewone autoverzekering. Wel is het zo dat er als afsluiter van de verzekeraar dan geen sprake is van een natuurlijk persoon, maar wel van een bedrijf. Op deze manier proberen bedrijven zich deels in te dekken tegen eventuele schade die door de bestuurder wordt veroorzaakt. Wanneer de autoverzekering bijvoorbeeld op naam staat van een besloten vennootschap, en er vindt een ongeval plaats met schade, dan kan alleen de vennootschap daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Op deze manier is men er steeds zeker van dat het persoonlijk vermogen van de bestuurder van de auto onaangeroerd blijft.

Speciale voorwaarden van een zakelijke autoverzekering

Het is wel zo dat er sprake kan zijn van speciale voorwaarden die verbonden worden aan de zakelijke autoverzekering die wordt afgesloten. Deze voorwaarden worden dan door het bedrijf die de zakelijke autoverzekering heeft afgesloten ook in een overeenkomst gegoten waarna men deze laat ondertekenen door de werknemer van het bedrijf die de auto ter beschikking zal krijgen. Standaard voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de verzekering alleen maar dekkend is voor woon- werkverkeer en dat er met de auto in geen geval naar het buitenland getrokken mag worden. Is dit wel het geval, dan zal de verzekering geen dekking voorzien en dien je als bestuurder met andere woorden voor alle kosten naar aanleiding van een bepaalde schade zelf op te draaien.

Waar dien ik rekening mee te houden bij een zakelijke autoverzekering?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is er ook bij een zakelijke autoverzekering steeds sprake van een zogenaamde vrijstelling. Normaal zal de aanvraag tot het vereffenen van deze vrijstelling worden opgestuurd naar het bedrijf waarbij de auto staat geregistreerd, en die dus met andere woorden ook de autoverzekering heeft afgesloten. Dat is voor jou als bestuurder natuurlijk een extra geruststellen, maar je dient er bij stil te staan dat een bedrijf dergelijke aanvragen alles behalve graag ziet komen. Daarnaast kan het best zijn dat je wel een auto mag gebruiken op naam van de zaak, maar dat het bestuur zal eisen dat je zelf zal opdraaien voor eventuele schade die wordt aangericht. Dit wordt dan niet contractueel vastgelegd met de verzekeraar, maar wel bij het bedrijf die je de auto toevertrouwt. Ga er dus zeker en vast nooit vanuit dat je niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die door jou wordt aangericht, want dat kan wel eens behoorlijk tegenvallen.