Zakelijke verzekeringen

12/08/2011 Categorie: Verzekering

We proberen steevast alles in het werk te stellen om alle risico’s waar we privé mee te maken kunnen krijgen in te dekken, maar wat op zakelijk vlak? Ook je bedrijf kan nood hebben aan bepaalde verzekeringen om grote kosten of risico’s mee in te dekken. Denk hierbij niet alleen aan juridische kosten, maar ook kosten die veroorzaakt worden door toedoen van je werknemers. In dit artikel laten we je graag kennismaken met een aantal essentiële zakelijke verzekeringen.

Rechtsbijstandverzekering

Hoe vaak krijgt je bedrijf niet te maken met gerechtskosten of hoe vaak dien je niet een advocaat in te zetten omdat één van je klanten niet of slechts gedeeltelijk aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen? Wanneer je niet over een rechtsbijstandverzekering beschikt dien je als bedrijf volledig zelf op te draaien voor deze kosten die toch zeer snel en hoog kunnen oplopen. Beschik je wel over een rechtsbijstandverzekering, dan wordt een deel van de kosten opgevangen. Je blijft natuurlijk ten allen tijde met een bepaalde vrijstelling zitten, maar de te betalen kosten liggen een stuk lager dan wanneer je volledig zelf zou moeten opdraaien voor alle kosten. Let wel, er zijn rechtsbijstandsverzekeringen die eisen dat je een beroep doet op één van de door hun aangeduide advocaten. Dit wil zeggen dat je niet altijd de mogelijkheid hebt om je eigen advocaat in te zetten wanneer je aanspraak wil maken op je rechtsbijstandverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer je (of één van je werknemers) schade aanbrengt aan machines of de infrastructuur van een ander bedrijf kunnen de kosten hoog oplopen. De zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je bedrijf gedeeltelijk tegen dergelijke hoge kosten. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is één van de meest afgesloten verzekeringen voor ondernemingen. In diverse sectoren mag een bedrijf zelfs bepaalde werken niet uitvoeren wanneer men niet over een dergelijke verzekering beschikt. De kans dat het bedrijf bij eventuele schade failliet zou gaan is dan echter te groot. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus als het ware noodzakelijk, maar wel meteen één van de duurste zakelijke verzekeringen op de markt.

Collectieve WIA-verzekering werknemers

Een collectieve WIA-verzekering heeft niets te maken met een mogelijk schadegeval, maar is een verzekering welke je kan afsluiten voor je werknemers. Door het afsluiten van een collectieve WIA-verzekering zorg je er voor dat je werknemers in geval van ziekte of invaliditeit kunnen rekenen op een bepaalde uitkering. De uitkering die gegeven wordt is afhankelijk van het inkomen van de persoon in kwestie alsook van de ernst van de situatie. Het spreekt immers voor zich dat er een groot verschil bestaat tussen iemand die niet kan gaan werken omdat hij z’n been gebroken heeft dan iemand die niet meer kan gaan werken omdat hij in het ziekenhuis op intensieve zorg ligt. Een collectieve WIA-verzekering voor je werknemers kan je perfect laten opnemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Verzeker verstandig

Wanneer je over een eigen bedrijf beschikt doe je er steeds goed aan na te gaan waar zich eventuele risico’s in bevinden. Je kan bijvoorbeeld wel een rechtsbijstandverzekering afsluiten, maar wanneer je slechts één rechtszaak per jaar hebt voor een bedrag van 500 euro is dat vrij zinloos. Hetzelfde geldt voor het oververzekeren van een bepaalde machine. Een machine van 10.000 verzekeren voor een bedrag van 15.000 euro heeft natuurlijk niet veel zin. Hou er tot slot rekening mee dat een zakelijke verzekering net als een privé verzekering aardig duur kan zijn.