Zorgverzekering vergelijken

10/08/2011 Categorie: Verzekering

De zorgverzekering is een voor alle inwoners van Nederland verplichte verzekering. Dit wil zeggen dat je niet zelf mag beslissen of je de verzekering al dan niet afsluit. Dat is natuurlijk op zich geen probleem, maar wat wanneer je niet over voldoende financiële middelen beschikt om een dergelijke verzekering af te sluiten? Het vergelijken van de zorgverzekering kan op het eerste zicht overbodig lijken omdat de premie voor de verzekering is vastgesteld, maar niet is minder waar. Er is wel degelijk een mogelijkheid om een korting te kunnen bekomen op de zorgverzekering. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Het vergelijken van de basisverzekering

Het klopt inderdaad dat er voor de basisverzekering een bepaald standaardbedrag geldt, maar toch kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Wanneer je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om via een collectiviteit een basisverzekering af te sluiten kan dat er voor zorgen dat je een korting van zomaar even 10% kunt bekomen op de normale premie. Daarnaast is het bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk om een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de zogenaamde zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een toeslag welke in het leven werd geroepen specifiek om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Op die manier hoopt de overheid de druk op de financiële situatie van mensen met een laag inkomen te verlagen. De zorgtoeslag die verkregen kan worden wordt berekend aan de hand van het inkomen van de verzekerde, en is eveneens afhankelijk van zijn of haar sociaal statuut. Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en gehuwden.

Het vergelijken van de aanvullende zorgverzekeringen

Wanneer het aankomt op de aanvullende zorgverzekering wordt het echter opeens een geheel ander verhaal. Hierin staat het verzekeraars in grote lijnen vrij om zelf te beslissen welke vergoeding ze vragen voor een bepaalde uitbreiding op de basisverzekering. Een klassiek voorbeeld is de tandartskostenverzekering. De tandartskostenverzekering dekt standaard een kost tussen de 200 en 2000 euro afhankelijk van de afgesloten polis, maar kan bij verzekeraar A perfect meer kosten dan bij verzekeraar B terwijl er toch min of meer dezelfde voorwaarden tegenover staan. Hetzelfde geldt voor de algemene aanvullende zorgverzekering. Hierbij wordt doorgaans wel rekening gehouden met de adviesprijs, maar ook de kostprijs voor deze verzekering is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Goed vergelijken is in dit geval dan ook de sleutel tot de goedkoopst mogelijke verzekering.

Basisverzekering of aanvullende zorgverzekering?

Het is natuurlijk een eeuwig durende discussie. Heel wat mensen stellen zich maar wat vaak de vraag of men nu voldoende heeft aan een basisverzekering of ze misschien toch maar beter een beroep kunnen doen op een aanvullende zorgverzekering. De realiteit is echter dat je dit eigenlijk enkel en alleen zelf kan beslissen. Het valt moeilijk in te schatten welke medische kosten je zal moeten maken, maar wanneer je de voorkeur geeft aan alternatieve geneeswijzen kan het beschikken over een aanvullende zorgverzekering zeker en vast van pas komen. Heb je echter het meer begrepen op de traditionele geneesmiddelen, dan volstaat een basisverzekering in de meeste gevallen ruimschoots. Het spreekt voor zich dat een aanvullende zorgverzekering maandelijks flink wat duurder is dan de gewone basisverzekering.