Zorgverzekering

08/08/2011 Categorie: Verzekering

Iedere inwoner van Nederland weet waarschijnlijk wel wat de zogenaamde zorgverzekering precies inhoudt. De zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die woonachtig is in Nederland, en welke basis noodzakelijke medische kosten vergoedt. Hoewel het perfect mogelijk is om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten heeft onderzoek aangetoond dat zo’n 94% van alle medische kosten door de basisverzekering worden gedekt. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Verzekerings- & acceptatieplicht

Kenmerkend voor de zorgverzekering is dat er twee soorten verplichtingen voor gelden. Voor inwoners van Nederland geldt de verplichting om zich te verzekeren terwijl verzekeraars de verplichting hebben om iedereen die de verzekering wenst af te sluiten deze ook daadwerkelijk toe te staan. Waar verzekeraars bij andere verzekeringen het recht hebben om iemand te weigeren is dat bij de zorgverzekering dus niet het geval. Voor wie zich wenst te verzekeren is het goed om te weten dat alleen de zogenaamde basisverzekering verplicht is. Een aanvullende zorgverzekering kan in bepaalde gevallen handig zijn, maar is niet verplicht. Wanneer je toch beslist om de zorgverzekering niet af te sluiten kan daar een flinke boete tegenover staan. Bij het ontdekken van een niet verzekerde periode kan een boete aangerekend worden van 130 procent van de nominale premie, en dit over de volledige periode waarin de persoon in kwestie heeft nagelaten om zich te verzekeren.

Onopzegbaar

Ook in tegenstelling tot andere verzekeringen kan de verzekeraar de zorgverzekering voor zijn of haar cliënt niet opzeggen. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer er sprake is van fraude en / of wanbetaling. Opmerkelijk is echter het feit dat de verzekeraar niet gerechtigd is om de verzekering op te zeggen in geval van overvloedige “schade”. Met andere woorden, zelfs wanneer de verzekering voor de verzekeraar niet langer rendabel is kan deze niet worden stopgezet, iets wat bij andere verzekeringen als vanzelfsprekend wel het geval is.

Aanvullende verzekeringen

Hoewel de basisverzekering reeds een uitgebreide hoeveelheid medische kosten indekt kunnen mensen nood hebben aan één of meerdere aanvullende verzekeringen. Eén van die verzekeringen is de zogenaamde tandartsverzekering. Deze verzekering dekt kosten bij de tandarts gelegen tussen een bedrag van 200 & 2000 euro per jaar. Daarnaast bestaat er ook nog een algemene aanvullende zorgverzekering welke op uitgebreidere schaal medische kosten gaat vergoeden die niet per definitie noodzakelijk zijn. Ook alternatieve geneeswijzen worden op deze manier vergoedt. Afhankelijk van de dekkingen welke je in je aanvullende zorgverzekering op wenst te laten nemen kan de kostprijs er van variëren van zo’n 5 tot 50 euro per maand of meer.

Collectief verzekeren

Tot slot kan het eveneens interessant zijn om te kijken naar een mogelijkheid om collectief te verzekeren. Collectief verzekeren wil zeggen dat je samen met anderen als groep een verzekering afsluit en op die manier een goedkoper tarief kunt bedingen. Vooral bij grote bedrijven of organisaties wordt dit wel eens toegepast. Denk echter niet dat het een zorgverzekeraar vrij staat om zelf te beslissen welke korting hij biedt. In de zogenaamde ZVW werd immers vastgesteld dat de korting die op de basisverzekering wordt toegekend maximum 10 procent mag bedragen.